Visie en missie

Wie zijn wij?

Fitte mensen zitten vaak lekkerder in hun vel, zijn productiever en hebben een positieve uitwerking op hun omgeving.

Het Fitbox-team wil mensen graag in beweging brengen. Letterlijk en figuurlijk. Veel mensen willen zich een gezonde levensstijl aanmeten. Voldoende beweging, gezonde voeding en ontspanning spelen daarin een centrale rol. Onze geschenken zijn uitermate geschikt hier een bijdrage aan te leveren.

Fitbox en de Nederlandse Hartstichting

De Nederlandse Hartstichting is als partner sinds 2005 betrokken bij de ontwikkeling van de Fitbox. De Nederlandse Hartstichting staat achter de inhoud van de Fitbox. De gezonde inhoud van de Fitbox is bevorderlijk voor een gezonde leefstijl en ligt dus volledig in lijn met de hoofddoelstelling van de Hartstichting, het bestrijden en voorkomen van hart- en vaatziekten.